Language Pack: Czech
Author: Jaroslav Lichtblau
License: GPL

Jazykový balíček: Česky
Autor: Jaroslav Lichtblau
Licence: GPL

Instalační příručka pro Český jazykový balíček

General Notes

Stáhni jazykový balíček kliknutím na odkaz "Psi translation - Česky" na začátku této stránky.
Ulož soubor do správného adresáře podle použitého operačního systému jak je popsáno v návodu níže.
Jazyk je vybrán automaticky podle lokálního nastavení systému. Pokud chceš nastavení Psi změnit ručně, můžeš tak učinit v menu "Změnit profil".

GNU/Linux

Instalace jako uživatel

Zkopíruj psi_cs.qm do $HOME/.config/psi/.

Mac OS X

Instalace pro celý systém

Zkopíruj psi_cs.qm do Applications/Psi.app/Contents/Resources/.
Klikni pravým tlačítkem myši na Psi v adresáři aplikace a poté vyber "Show Package Contents". Přejdi do adresáře "Contents" a poté "Resources". Sem ulož psi_cs.qm.

Windows

Instalace jako uživatel

Zkopíruj psi_cs.qm do %APPDATA%\Psi.

Instalace pro celý systém

Zkopíruj psi_cs.qm do C:\Program Files\Psi. (Pokud je Psi nainstalováno v jiné cestě, vyber podle toho i správný adresář.)