Language Pack: Macedonian
Author: Novica Nakov, Marija Kostovska
License: GPL3

Јазичен пакет: Македонски
Автори: Новица Наков, Марија Костовска
Лиценца: GPL3

Упатство за инсталација на македонскиот јазичен пакет

1) Преземете го јазичниот пакет со кликање на врската „Psi translation - Македонски" на дното на оваа страница.

2) Ставете ја датотеката во соодветниот директориум на вашиот оперативен систем:

GNU/Linux - Копирајте го psi_mk.qm во $HOME/.config/psi/

Windows - Има два начина: