Language Pack: Swedish
Author: Pontus Freyhult
License: GRANT

Språkpaket: Svenska
Författare: Pontus Freyhult
Licens: Överlåten till Psi-projektet

Installationsanvisningar för det svenska språkpaketet

Allmän information

Ladda ner språkpaketet genom att klicka på "Psi translation - Svenska" länken högst upp på sidan.
Lägg filen i rätt katalog för ditt operativsystem enligt instruktionerna nedan.
Språket väljs automatiskt utifrån ditt systems språkinställningar. Om du vill byta språket i Psi för hand kan du göra det under "Profiler".

GNU/Linux

Installation som användare

Kopiera psi_sv.qm till $HOME/.config/psi/.

Mac OS X

Systemglobal installation

Kopiera psi_sv.qm till Applications/Psi.app/Contents/Resources/.
För att göra detta kan du högerklicka på Psi i Program-katalogen och sedan klicka på "Visa innehåll". Gå in i katalogen "Contents" och sedan "Resources". Nu kan du lägga psi_sv.qm här.

Windows

Installation som användare

Kopiera psi_sv.qm till %APPDATA%\Psi.

Systemglobal installation

Kopiera psi_sv.qm till C:\Program Files\Psi. (Om du har installerat Psi någon annanstans, se till att använda rätt sökväg.)