Gói ngôn ngữ: tiếng Việt
Tác giả: Clytie Siddall
Giấy Phép: GPL

Cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt như thế nào

Windows

Sử dụng kho nén .zip

 1. Lấy kho nén bằng cách đi tới trang tải xuống (Downloads) và nhấn vào liên kết « Zip Archive » dưới tiêu đề Microsoft Windows.
 2. Giải nén tất cả các tập tin trong kho nén đó, dùng các tên thư mục, vào thư mục bạn chọn. Một thư mục đích thích hợp là C:\Program Files. Các tập tin chưa được giải nén sẽ được đặt vào một thư mục con ở vị trí đó, v.d. C:\Program Files\psi-0.11.

Tùy chọn: đọc tài liệu Đọc Đi (Readme.txt) để tìm thông tin quan trọng.

Muốn tao một lối tắt tới tập tin psi.exe thì một phương pháp là mở Windows Explorer ở thư mục của Psi, chỉ tới tập tin psi.exe, ấn giữ nút bên phải trên chuột trong khi kéo con trỏ sang màn hình nền, nhả nút chuột, rồi chọn lệnh « Create shorcut here » (Tạo lối tắt ở đây).

Đầu

Sử dụng Windows Installer

Xem thêm trang Wiki này mà hiển thị các ảnh minh hoạ thủ tục dưới.

 1. Tải về
 2. Ngôn ngữ cài đặt
 3. Chào mừng
 4. Giấy Phép
 5. Chọn các thành phần cần cài đặt
 6. Đường dẫn để cài đặt Psi
 7. Cài đặt Psi
 8. Kết thúc cài đặt
Đầu

Tự động cài đặt

Nếu bạn có nhiều máy tính vào chúng bạn muốn cài đặt Psi bằng một cách nhanh, khuyên bạn nhấn vào liên kết tải xuống mặc định cho Windows trên trang tải xuống, và chạy nó trên mỗi máy tính dùng câu lệnh này:

psi-0.11-win-setup.exe /S

Câu lệnh này sẽ khởi chạy chương trình thiết lập ở chế độ im (không xuất thông điệp), và cài đặt Psi theo thiết lập mặc định. Bạn cũng có thể thay đổi thư mục đích bằng cách dùng cờ /D. Chẳng hạn, câu lệnh dưới sẽ cài đặt Psi theo thiết lập mặc định vào thư mục c:\stuff\psi:

psi-0.11-win-setup.exe /S /D:c:\stuff\psi
Đầu

Mac OSX

Ghi chú : nếu bạn đang cập nhật Psi, thoát khỏi Psi hiện thời trước khi giới thiệu phiên bản mới.

 1. Nhấn vào liên kết tải xuống cho Mac OSX trên trang tải xuống.
 2. Một khi tải về được, nhấn đôi vào tập tin .dmg của Psi.
 3. Bên trong ảnh đĩa đã mở, bạn thấy một biểu tượng Psi. Kéo biểu tượng này vào thư mục Applications (Ứng dụng).

Nếu đây là lần đầu tiên bạn mở Psi, ba cửa sổ sẽ mở :

Xem Trợ lý Bắt đầu để theo các bước thiết lập Psi lần đầu tiên.

Đầu

Linux

Phương pháp cài đặt phụ thuộc vào bản phân phối Linux bạn đang sử dụng. Danh sách bên dưới chứa những hướng dẫn đối với một số bản phân phối khác nhau.

Ghi chú : nếu bản phân phối Linux của bạn không cung cấp gói Psi, hoặc nếu bạn chỉ muốn thực nghiệm, bạn có thể đọc các hướng dẫn về xây dựng Psi.

ArchLinux

Chạy câu lệnh này:

pacman -Sy qca qca-tls psi
Đầu

Debian GNU/Linux hoặc Ubuntu Linux

Chạy các câu lệnh thích hợp.

Để cài đặt chương trình Psi:

apt-get install psi

Để cài đặt các bản dịch của Psi:

apt-get install psi-translations

Để cài đặt hỗ trợ TLS:

apt-get install qca-tls
Đầu

Fedora Core

Chạy lệnh này:

yum install psi

Bạn cũng có thể phụ thêm vào câu lệnh này các tên gói bổ sung:

Trong câu lệnh thì các tên gói phải định giới bằng dấu cách.

Câu lệnh này sẽ cài đặt chương trình Psi (và các quan hệ phụ thuộc) từ kho lưu Fedora Extras. Kho lưu này đã được hiệu lực trong FC4. Người dùng phiên bản cũ hơn nên đọc sổ tay có sẵn.

Đầu

Gentoo

Chạy câu lệnh này:

emerge net-im/psi

Trước tiên có lẽ bạn muốn chạy:

echo "net-im/psi" >> /etc/portage/package.keywords

để đảm bảo bạn cài đặt phiên bản Psi mới nhất.

Muốn cài đặt thêm biểu tượng đẹp thì cũng chạy:

emerge psi-themes
Đầu

Mandriva Linux

Có các gói tải xuống và hướng dẫn cài đặt ở địa chỉ này.
Đầu

Sourcemage

Chạy câu lệnh này:

cast psi
Đầu

SUSE

Hãy tải gói .rpm xuống địa chỉ này.

Sau đó thì cài đặt gói với tư cách người chủ (root), dùng câu lệnh:

yast -i psi-0.11*
Đầu

BSD

FreeBSD

package system: dùng hệ thống gói (như người chủ), chạy câu lệnh:

pkg_add -r psi

ports: dùng tập hợp phần mềm chuyển (như người chủ), chạy câu lệnh này:

cd /usr/ports/net-im/psi
make install
Đầu

NetBSD

Psi sẵn sàng trong pkgsrc của NetBSD dưới dạng chat/psi.

Các gói nhị phân nằm ở địa chỉ này (không nhất thiết là phiên bản mới nhất).

Bạn có thể cài đặt Psi từ mã nguồn bằng cách gõ (như người chủ) câu lệnh này:

cd /usr/pkgsrc/chat/psi
make install
Đầu

OpenBSD

Các gói nhị phân nằm ở địa chỉ này.

Dùng cây gói ports, chạy (như người chủ) câu lệnh này:

cd /usr/ports/net/psi
make install